Ulepszenia AutoCAD – edycja chmury punktów

Chmury punktów są coraz bardziej powszechne w wielu branżach i AutoCAD dokładnie wie, co z nimi zrobić! Rzućmy okiem na kilka ulepszeń AutoCAD 2016-17 związanych z chmurą punktów, rozpoczynając od płaszczyzn przekroju i dynamicznego układu współrzędnych.

Płaszczyzny przekroju

Teraz możemy wyodrębnić i podzielić na kawałki wczytaną chmurę punktów. Dzięki opcji Płaszczyzna przekroju z rozwijalnym menu opcji, możliwości edycji stają się niezwykle łatwe.

UWAGA!

Oczywiście początkowy rozmiar i położenie sekcji odciętej zależy od wielkości i lokalizacji wstawionego obiektu 3D.

Naszym celem jest oczywiście tworzenie obiektów AutoCAD z chmury punktów. Użyj zatem narzędzia Wyodrębnij linie przekroju, aby stworzyć linie przekroju, oczywiście jeśli opcja „Przekrój na bieżąco” jest aktywna.

UWAGA!

Użyj opcji wyniki podglądu, aby upewnić się, że uzyskane rezultaty będą poprawne (generowanie przekroju może trwać jakiś czas w zależności od ilości punktów.

Chmura punktów obsługuje obecnie również przezroczystości, co ułatwia dostrzeżenie geometrii edytowanego obiektu.

Dynamiczny LUW

Poręczne w obsłudze narzędzie dynamicznego LUW teraz współpracuje również z chmurą punktów. Wystarczy upewnić się, że funkcja dynamiczny LUW jest włączona i wszystkie uchwyty obiektu chmury są wyłączone. Przesuń swój kursor nad płaszczyznę chmury punktów i zacznij rysowanie. Nie ma nic prostszego!

UWAGA!

Chmura punktów musi zawierać dane segmentacji (zawarte w Palecie właściwości).

 

  • Facebook
  • YouTube