Samouczek do AutoCAD Map 3D

ppm3dPodręcznik ten przeznaczony jest dla początkujących użytkowników programu AutoCAD Map 3D. Wszystkie ćwiczenia opracowane zostały w ten sposób, aby zaznajomić użytkownika ze sposobem pracy w programie AutoCAD Map 3D i wskazać narzędzia przydatne w codziennej pracy.

W opracowaniu tym zawarto przykładowe ćwiczenia pokazujące możliwości programu AutoCAD Map 3D 2011 i sposób pracy z różnymi formatami danych. Zestaw ćwiczeń obejmuje swoim zakresem przejście od grafiki CAD do danych GIS, tak jak funkcjonalność programu AutoCAD Map 3D 2011 łączy CAD z GIS-em.

Przykłady zawarte w tym opracowaniu nie wyczerpują wszystkich możliwości programu i zawierają niekiedy pewne uproszczenia. Wynika to z założenia, że podręcznik ten ma jedynie wprowadzać do pracy z programem, a nie być studium wykonalności złożonych projektów.

Do wykonania ćwiczeń wymagana jest podstawowa znajomość obsługi programu AutoCAD, taka jak umiejętność otwarcia i zapisania rysunku, narysowania linii lub polilinii, usunięcia elementów z rysunku.

Podręcznik ten należy traktować jako wstęp do zaawansowanych zadań, wykonywanych w programie AutoCAD Map 3D 2011. Bardziej zaawansowane umiejętności możesz zdobyć korzystając z pomocy podręcznej programu, na szkoleniach w Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych Autodesk oraz przy pomocy Autoryzowanych Sprzedawców Autodesk.

Spis treści:

  1. Interfejs programu AutoCAD Map 3D
  2. AutoCAD Map 3D w pracy projektanta
   • Definicja układu współrzędnych dla pliku DWG
   • Wstawianie obrazów rastrowych
   • Import danych wektorowych
   • Narzędzia do edycji geometrii
   • Tworzenie topologii obiektów
   • Edycja danych opisowych
   • Zapis danych w mapach źródłowych
   • Klasyfikacja obiektów
   • Eksport obiektów do formatu GIS
  3. AutoCAD Map 3D i systemy GIS
   • Odczyt danych GIS
   • Stylizacja danych GIS
   • Edycja elementów GIS na podstawie danych CAD
   • Łączenie dodatkowych atrybutów z bazy danych
   • Analizy
   • Eksport danych GIS

 

 

[contact-form-7 id=”10070″ title=”samouczek-map3d”]

 

 • Facebook
 • YouTube