Biuletyn Inventor: Omówienie ciekawych funkcjonalności programu Autodesk Inventor 2014.

W numerze tego biuletynu zostaną opisane ciekawe funkcje, które pojawiały się na przełomie kilku ostatnich wersji programu Autodesk Inventor, a mimo wszystko nie zostały przyswojone przez użytkowników i wielokrotnie pojawiają się w pytaniach technicznych. Zagadnienia te pozwolą uprościć proces modelowania części i złożeń, co w konsekwencji przełoży się na wzrost wydajności i innowacyjności.
Z ciekawych funkcjonalności programu w numerze tym zostaną opisane:
  1. Express Mode – szybkie otwieranie dużych zespołów.
  2. Określanie orientacji detalu podczas wstawiania do złożenia.
  3. Stosowanie wiązań symetrycznych.
  4. Obróbka końców zakrzywionych profili generatora ram.
  5. Poprawiona funkcjonalność przeciągnięcia po ścieżce w modelowaniu 3D.

 

[contact-form-7 id=”12201″ title=”bt-i”]

  • Facebook
  • YouTube