Nowości w programie Civil 3D 2019 – #3 Modernizacja dróg

civil 3d 2019

Nowe funkcje w Civil 3D 2019 zmniejszają ilość żmudnych i powtarzalnych czynności, które wykonujemy ręcznie każdego dnia podczas projektowania. Co za tym idzie, obniżają również koszty związane z błędami w projekcie. Niestety błędy oznaczają opóźnienia. Natomiast dzięki nowym funkcjom unikniemy dodatkowych kosztów lub kosztów związanych z odszkodowaniem na końcowym etapie prac. Jak wygląda obecnie praca nad modernizacją infrastruktury w nowej wersji oprogramowania? 

Modernizacja dróg w Autodesk Civil 3D 2019

W oprogramowaniu Civil 3D od wersji 2019 pojawiły się narzędzia, które dodatkowo pozwalają zaoszczędzić czas i pozbyć się błędów projektowych. Od teraz mamy możliwość modernizacji korytarza tak, aby automatycznie zoptymalizować nachylenie przechyłek na drogach. Jednocześnie możemy edytować automatycznie wartości przechyłki, ponieważ to program proponuje, jaka wartość powinna być nadana do przechyłki, a jest ona podawana na bazie dostosowania do już istniejącego terenu. Dodatkowo w programie można natychmiastowo aktualizować geometrię w projekcie. Warto wiedzieć, że w przypadku zmiany proponowanej przez program wartości, wystarczy tą pożądaną dla nas wpisać, zaś ona automatycznie się odświeży w obszarze roboczym.

Manager Modernizacji

Każdy model korytarza w Civil 3D opiera się na różnych elementach, obiektach, w tym na podzespołach, profilach czy powierzchniach. W programie jest dostępna funkcja „Manager modernizacji”, który zarządza danymi wiążąc różne podzespoły z liniami bazowymi i wylicza w ten sposób automatycznie przechyłki, czyli dostosowuje je do terenu. Po stworzeniu korytarza i automatycznie nadanych przechyłkach jako projektanci będziemy chcieli sprawdzać, czy wartości tych przechyłek są dla nas odpowiednie. Dlatego korzystamy z opcji Managera Modernizacji. Po pojawieniu się okna mamy możliwość weryfikacji przechyłek i edytowania poszczególnych z nich. Dane użytkownika są wprowadzane kolorem zielonym, dlatego łatwiej jest zidentyfikować, które wartości sami poprawiliśmy. To, co jest ważne to fakt, że cały projekt szybko się uaktualnia – projektant nie musi nic pilnować. Jeżeli zaproponujemy nową wartość przechyłki, program szybko uaktualni dane oraz uaktualni geometrię.

modenizacja, screen z programu Civil 3d

Podsumowanie cyklu

To, co na szczególnie warto zwrócić uwagę w nowej wersji programu Autodesk Civil 3D 2019 to automatyczna aktualizacji geometrii. To oznacza koniec z błędami po ręcznych poprawkach. W nowej wersji programu pojawiła się możliwość automatyzacji eksportu gotowego korytarza w programu InfraWorks do Autodesk Civil 3D, o której piszemy tutaj. Automatycznie wczytywanie danych do Civil 3D to zdecydowane przyspieszenie pracy ze względu na szybki eksport pomiędzy programami. Na uwagę zasługuje też aplikacja Subassembly Composer, która umożliwia przyspieszenie pracy o tworzenie własnych podzespołów, które są wzajemnie, geometrycznie powiązane, czyli dostosowują się automatycznie do sąsiednich elementów. Nowością w Civil 3D 2019 są narzędzia, które ułatwiają pracę nad modernizacją dróg. Albowiem software automatycznie podpowiada wartości przechyłek na podstawie istniejącego terenu.

OFERTA CZASOWA!
mistrzowska oferta na Autocad, Kolekcje AEC, Kolekcje PDM

  • Facebook
  • YouTube