Nowości w programie Civil 3D 2019 – #2 Tworzenie podzespołów w Subassembly Composer

Nowe funkcje w Civil 3D 2019 zmniejszają ilość żmudnych i powtarzalnych czynności, które wykonujemy ręcznie każdego dnia podczas projektowania. Co za tym idzie, obniżają również koszty związane z błędami w projekcie. Niestety błędy oznaczają opóźnienia. Natomiast dzięki nowym funkcjom unikniemy dodatkowych kosztów lub kosztów związanych z odszkodowaniem na końcowym etapie prac. Jak to zrobić? Podpowiadamy!

Tworzenie podzespołów w Subassembly Composer

Uzupełnieniem informacji o nowościach Civil 3D 2019 jest aplikacja Subassembly Composer, która pozwala na sprawne tworzenie podzespołów. To duże usprawnienie pracy z przekrojami, ponieważ funkcje aplikacji umożliwiają zaprogramowanie własnych podzespołów korytarza, a następnie ich wczytywanie i wykorzystywanie w programie Autodesk Civil 3D. Warto wiedzieć, że każdy podzespół można dowolnie parametryzować, dodając zmienne (np. ustalając szerokość krawężnika czy pochylenie elementu). Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia warunków na liście sekwencji, albowiem narzędzie zgodnie z ustalonym algorytmem realizuje poszczególne zadania. W ten sposób program ułatwia nam sterowanie zachowaniem podzespołu. Co więcej, w zależności od położenia podzespołu możemy go dostosować do kształtu terenu. Jednocześnie stworzony podzespół będzie się automatycznie dostosowywał do elementów sąsiadujących.

Krótko o interfejsie

W Subassembly Composer po lewej stronie znajduje się ToolBox z narzędziami, które będziemy dodawać do okna sekwencji. Następnie FlowChart zawierający wszystkie polecenia, które po kolei wykona program. Po prawej stronie znajduje się podgląd podzespołu z możliwością sterowania parametrami. To szczególna wygoda, gdy w oknie możemy oglądać zachowanie podzespołu i dynamicznie przybierany przez niego kształt. Po prawej w oknie tabeli, w poszczególnych kolumnach mamy przedstawione parametry wejściowe. Można samodzielne zmieniać ich wartości.

Korytarz drogowy w Subassembly Composer

Po dodaniu odpowiednich elementów uzyskujemy korytarz drogowy. Warto wiedzieć, że sami możemy tworzyć dowolne kształty, które będą widoczne na przekrojach. Jednocześnie projektant podczas projektowania dróg może wykorzystywać własne kształty, tworzyć własne elementy i dodawać je do programu (takie jak krawężniki czy bariery).

Poniżej przedstawienie jeszcze bardziej inteligentniejszego elementu, który automatycznie dostosowuje się do warunków panujących w naszym korytarzu. W naszym przykładzie jest pas ruchu, który zawiera kilka warstw. W sekwencji po lewej stronie widzimy poszczególne warunki – ścieżki rozgałęzienia oznaczają, że pas będzie inaczej zachowywał się na prostej drodze, a inaczej na zakręcie (w tym zakręcie w prawo i lewo). W pierwszym przypadku sprawa jest prosta. Natomiast, gdy program napotka na skręt – automatycznie dobuduje nam ścieg do naszej konstrukcji. Co więcej, w algorytmie mamy różne warunki zależne od tego, czy nasz element znajduje się w wykopie czy nasypie – wówczas warstwa będzie przyjmować różny kształt. W przypadku pracy nad skarpami warto wiedzieć, że całość jest zgodna z Dziennikiem Ustaw.

Nasz korytarz jest złożony z podzespołów, które wykonaliśmy w Subassembly Composer – składa się pasa ruchu, warstwy odsączającej, skarpy. Wszystkie elementy współpracują ze sobą, czyli w momencie modyfikacji skarpy, warstwa mrozoodporna, która jest z nią styczna, również zostanie zmieniona i automatycznie dopasowana do zmian. W efekcie nic ręcznie nie będziemy musieli poprawiać. Przekrojów nie trzeba edytować, ponieważ mogą być wydrukowane od razu.

Podsumowanie

Podsumowując, w Subbasemly Composer można wykonać proste kształty, które pozwolą wygenerować geometrię przekroju (taką jak nam będzie potrzebna) bądź bardziej zaawansowane podzespoły, które automatycznie zmieniają swój kształt i pozwalają za pomocą jednego zespołu tworzyć cały korytarz. W danym korytarzu wszystkie elementy będą inteligentnie ze sobą powiązane oraz będą idealnie dopasowywać się do przechyłek na zakrętach. W rezultacie unikniemy sprawdzania i ręcznej edycji w projekcie, która jak wiadomo może generować błędy, a tym samym dodatkowe koszty.

  • Facebook
  • YouTube