Nowości w programie Civil 3D 2019 – #1 Przeniesienie korytarza z Infraworks do Civil 3D

Nowe funkcje w Civil 3D 2019 zmniejszają ilość żmudnych i powtarzalnych czynności, które wykonujemy ręcznie każdego dnia podczas projektowania. Co za tym idzie, obniżają również koszty związane z błędami w projekcie. Niestety błędy oznaczają opóźnienia. Natomiast dzięki nowym funkcjom unikniemy dodatkowych kosztów lub kosztów związanych z odszkodowaniem na końcowym etapie prac. Jak to zrobić?

Civil 3D 2019 – co nowego?

Nowa funkcja w Civil 3D umożliwia przeniesienie w całości korytarza drogowego z programu Autodesk Infraworks do Autodesk Civil 3D. To oznacza w dalszym etapie prac nowy sposób pracy na przekrojach, które to w stu procentach będą zgodne z wymaganiami.

Omawiając tę funkcjonalność udowodnimy, że nawet jeżeli nie posiadamy żadnych danych od geodety, to i tak możemy zacząć tworzyć już wczesną koncepcję w programie, czyli podczytać darmowy model terenu z bazy Microsoft, wzbogacić go o istniejące już w bazie drogi, budynki oraz nałożyć ortofotomapy. Następnie pokażemy, że w programie Infraworks da się również przygotować profil i od razu z poziomu Infraworks dopasować w profilu niweletę. Na koniec zaprezentujemy, jak pracować z gotowymi przekrojami w Civil 3D, kiedy ten korytarz w całości przeniesiemy z programu Autodesk Infraworks właśnie do Autodesk Civil 3D.

Przeniesienie korytarza z programu Infraworks do Civil 3D – przykład

Jak przenieść korytarz drogowy z programu Infraworks do Civil 3D? Na początku w Autodesk Infraworks tworzymy darmowy model terenu. W tym przykładzie wybierzemy okolice Kołacina. Należy pamiętać, że model ten jest ograniczony do 1000 metrów kwadratowych. Proces tworzenia modelu odbywa się w prosty sposób – wskazujemy programowi okno, wysyłamy dane do przetworzenia modelu na serwer i otrzymujemy gotowy model na skrzynkę e-mailową, z którym to modelem możemy już pracować. Do modelu można zaimportować dane dróg, budynków, ortofotomapy czy gotowe modele terenu. I to wszystko jest darmowe.

Kliknęliśmy wcześniej w „Create model”. Po wygenerowaniu, będziemy tworzyć obwodnicę Kołacina. Wybieramy typ drogi (w naszym przypadku wybraliśmy zwykłą drogę dwupasmową). Podajemy prędkość i zaczynamy projektować drogę. Wskazujemy w programie przebieg nowej projektowanej drogi i dołączamy się do już istniejącego skrzyżowania. Drogę możemy projektować za pomocą zwykłego klikania bądź też wprowadzać wartości numeryczne.

Program automatycznie zaproponował stworzenie skrzyżowania. Cały czas software pilnuje geometrii oraz prezentuje profil projektowanej drogi. Dodajemy między innymi krzywe pionowe na profilu, również dostosowujemy do swoich potrzeb niweletę.

Następnie projektujemy następny element, czyli wiadukt. Możemy go dodać podobnie jak drogę – myszką poprzez kliknięcie początku i końca lub też posłużyć się kilometrażem, gdzie ten wiadukt ma występować. Program automatycznie tworzy wykop, jeżeli droga miałaby przebiegać w wykopie, a tym samym generuje bilans mas ziemnych. Na tym etapie możemy zamknąć program Infraworks i otworzyć Civil 3D.

Nowa funkcja znajduje się w karcie Autodesk Infraworks. Wybieramy narzędzie „Otwórz model”. Ustawiamy tak jak wcześniej układ współrzędnych i teraz jesteśmy na poziomie wybierania okna obszaru – możemy zaczytać cały model do Civil 3D bądź jedynie jego część. Następnie wybieramy elementy, które mają być widoczne w programie (my wybieramy zestaw obiektów projektowanych). W opcjach mamy zaprojektowany teren oraz drogi komponentowe, czyli drogę którą przed chwilą stworzyliśmy. Klikamy „Otwórz model” i sprawdzamy. Wiadukt został dodany, a tym samym widzimy jego model 3D. Dodany został również korytarz drogowy, który wraz z geometrią został poprawnie wyeksportowany. Po stworzeniu widoku profilu, mamy profil wraz z niweletą z Autodesk Infraworks. To bardzo wygodne, ponieważ nie musimy jeszcze raz tej samej pracy wykonywać w programie Civil 3D. Dodatkowo tworzymy poprzeczki – generujemy je z przekroju korytarza. Na koniec tworzymy widoki przekrojów dla całej drogi.

Tak prezentują się dane, które zaimportowaliśmy z programu Autodesk Infraworks do Autodesk Civil 3D.

Zaletą łączenia pracy na obu programach, jest fakt, że już w Autodesk Infraworks możemy stworzyć wstępny model koncepcyjny. Nie posiadając jeszcze żadnych danych, możemy określić przebieg drogi, popracować się profilem, dopasować do swoich potrzeb niweletę i przenieść do Civil 3D bez utraty poprawności, w tym poprawności geometrii. Jednocześnie wszystkie elementy wczytują się automatycznie. Wystarczy stworzyć profil, przekroje, wyliczyć roboty ziemne, wygenerować raport. To jest wszystko.

Uwaga! W programie Infraworks brakuje polskich standardów, ale jeżeli wyeksportujemy projekt do programu Civil 3D, tam już bez problemu będziemy polskie standardy posiadać.

  • Facebook
  • YouTube