Oprogramowanie branżowe

Autodesk 3ds Max Design

Oprogramowanie Autodesk 3ds Max Design prezentuje wszechstronną technologię symulacji i analizy oświetlenia, możliwości renderingu oraz bardzo dobra współpraca z oprogramowaniem Revit i nie tylko.

Autodesk Alias Design

Oprogramowanie Autodesk Alias Design stanowi jeden z elementów rozwiązania Autodesk do tworzenia prototypów cyfrowych.

Autodesk AutoCAD Architecture

Funkcje w programie AutoCAD Architecture umożliwiają projektowanie, dokumentowanie i tworzenie wersji roboczych z większą wydajnością, w znanym środowisku oprogramowania AutoCAD. Dzięki oprogramowaniu AutoCAD Architecture poprawisz wydajność i jednocześnie poznasz nowe funkcje w swoim tempie.

Autodesk AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D to kompletny system CAD dla projektantów infrastruktury. Jest to profesjonalny i kompleksowy program do projektowania dróg (nowych i modernizacji), ulic, parkingów, infrastruktury podziemnej, melioracji. Program jest dedykowany również urbanistom oraz geodetom.

Autodesk AutoCAD Electrical

Dla projektantów maszyn lub urządzeń ruchomych, sterowanie elektryczne jest prawdopodobnie kluczowym składnikiem wymagań projektu. Zespoły projektantów długo musiały polegać na aplikacjach ogólnego użytku, w których schematy elektryczne były tworzone ręcznie, co stwarzało możliwość powstawania błędów i nie umożliwiało łatwego współużytkowania danych.

Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite

Pakiet AutoCAD Inventor LT Suite pozwala rozszerzyć funkcjonalność AutoCAD LT o możliwość modelowania części w 3D oraz o dedykowane narzędzia mechaniczne.

Autodesk AutoCAD Map 3D

AutoCAD Map 3D służy do tworzenia, aktualizacji, prezentacji oraz analizy map. Przyspiesza również wymianę informacji opisowych powiązanych z mapami w środowisku CAD oraz swobodną konwersję danych mapowych pomiędzy różnymi formatami. Oparty na najnowszej wersji AutoCAD'a, AutoCAD Map 3D zawiera wiele narzędzi przyspieszających pracę z mapami i danymi opisowymi z nimi związanymi.

Autodesk AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical oferuje użytkownikowi pełną funkcjonalność programu AutoCAD oraz wyjątkowo obszerny zestaw narzędzi do wspomagania projektowania mechanicznego i kreślenia rysunków mechanicznych.

Autodesk AutoCAD P&ID

Funkcje programu AutoCAD P&ID ułatwiają kreślenie, edytowanie, tworzenie raportów oraz sprawdzanie, udostępnianie i wymianę informacji o projekcie. Codzienne zadania związane z tworzeniem schematów orurowania i aparatury kontrolno-pomiarowej przebiegają sprawniej, co pozwala zwiększyć wydajność pracy.

Autodesk AutoCAD Revit LT Suite

Pakiet AutoCAD Revit LT Suite umożliwia zwiększenie wydajności pracy, ograniczenie liczby błędów koncepcyjnych oraz poprawienie komunikacji i koordynacji działań wewnątrz zespołów projektowych, a także automatyzację zarządzania zmianami, co przekłada się na skrócenie procesu tworzenia gotowej dokumentacji technicznej.

Autodesk AutoCAD Structural Detailing

AutoCAD Structural Detailing - (dawne RCADy) to wersja AutoCADa wyspecjalizowana w tworzeniu rysunków warsztatowych dla konstrukcji stalowych, żelbetowych oraz rysunków konstrukcyjnych budynku. Posiada połączenie obustronne do wymiany danych z Revit Structure i Robot Structural Analysis.

Autodesk Building Design Suite

Pakiety Autodesk Building Design Suite to rozwiązania zawierające najważniejsze narzędzia do projektowania oraz wizualizacji dla budownictwa - wszystko w pojedynczym, ekonomicznym i wygodnym pakiecie. Takie kompleksowe zestawy narzędzi pomagają architektom, inżynierom i planistom w realizowaniu wszystkich zadań - od projektu, wizualizacji i symulacji, po dokumentację oraz budowę.

Autodesk Entertainment Creation Suite 2014

Pakiet Autodesk Entertainment Creation Suite to potężny zestaw narzędzi do projektowania zaawansowanych animacji 3D. Dzięki oprogramowaniu zawartemu w pakiecie użytkownicy mają możliwość tworzenia treści jeszcze wyższej jakości niż do tej pory.

Autodesk Factory Design Suite

Pakiety Autodesk Factory Design Suite są nowymi, uniwersalnymi i przystępnymi kosztowo rozwiązaniami do planowania i optymalizacji układu fabryk, pomagającymi producentom w podejmowaniu trafnych decyzji na podstawie cyfrowego modelu układu fabryki, przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy.

Autodesk Infrastructure Design Suite

Pakiety Autodesk Infrastructure Design Suites obejmują zarówno klasyczne rozwiązania oparte na AutoCAD, jak i kompleksowy zestaw narzędzi pomagający projektantom infrastruktury drogowej i sieciowej, urbanistom, inżynierom środowiska, analitykom i planistom realizować cały proces - od projektu poprzez wizualizację, symulację, dokumentację oraz budowę.
  • Facebook
  • YouTube