Register
A password will be e-mailed to you.

Biuletyny Techniczne

article placeholder

Biuletyn AutoCAD: Skróty i ustawienia

W poniższym filmie zaprezentowano elementy usprawniające pracę w AutoCADzie takie jak tworzenie skrótów klawiszowych, skrótów poleceń czy tworzenie nowych nazw poleceń. Znajomość tych funkcji pomoże poprawieniu efektywności pracy w programami AutoCAD.
article placeholder

Biuletyn Revit: Pliki IES w Revit

Biuletyn zawiera opis wykorzystania plików IES do uzyskiwania bardziej fotorealistycznych efektów oświetleniowych w renderingu w programie Revit.
article placeholder

Biuletyn AutoCAD: Menedżer stanu warstw

W biuletynie zaprezentowano w jaki sposób uzależnić właściwości poszczególnych obiektów od istniejących warstw, a także jak zmienić większą liczbę obiektów jednocześnie za pomocą stanu warstw. W filmie pokazano również w jaki sposób korzystać w plików o rozszerzeniu .las poprzez import i eksport do innych rysunków.
article placeholder

Biuletyn AutoCAD: Dopasowanie tekstu do łuku

Biuletyn przedstawia sposób uzależnienia tekstu od łuku za pomocą dodatku Express Tools. W czasie nagrania przeprowadzono takie czynności jak umiejscowienie napisu nad i pod łukiem za pomocą dedykowanego narzędzia a także na łuku i napis wystający ponad łuk za pomocą właściwości programu.
article placeholder

Biuletyn Revit: Tworzenie wtyczek przyborów sanitarnych

W tym wydaniu biuletynu technicznego zaprezentowany zostanie sposób dodawania wtyczek do rodzin przyborów sanitarnych. Umożliwia to chociażby adaptację elementów umieszczonych w projekcie przez architekta do potrzeb instalatora oraz podłączenie do nich systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
article placeholder

Biuletyn AutoCAD: Rzut domu w CADProfi Architectural

W materiale przedstawiono sposób wykonania podstawowego rzutu domu jednorodzinnego za pomocą nakładki CADProfi. Wykorzystano w tym celu bazę bibliotek programu a także znormalizowane narzędzia do rysowania ścian, drzwi i okien a także wymiarowania długości i obliczania pola powierzchni poszczególnych pomieszczeń.
article placeholder

Biuletyn Inventor: Poszerzanie funkcjonalności programów Autodesk z wykorzystaniem aplikacji dodatkowych z Autodesk Exchange.

W celu usprawnienia funkcjonalności programu Autodesk Inventor 2013 w numerze tego biuletynu zostanie opisany sposób korzystania z aplikacji zewnętrznych dostępnych na portalu Autodesk Exchange. Portal ten posiada aplikacje produkcji Autodesk, jak również zewnętrznych producentów kompatybilne z środowiskiem programu Inventor. W zależności od pobranej aplikacji możemy uzyskać rozszerzenie funkcjonalności istniejących poleceń lub wprowadzenie nowej funkcjonalności posiadanego pakietu. Dodatkową zaletą witryny Autodesk Exchange jest również bezpłatna możliwość pobierania niektórych narzędzi.
  • Facebook
  • YouTube