Biuletyny Techniczne

article placeholder

Biuletyn Civil 3D: Projektowanie powierzchni parkingu

Zapraszam do zapoznania się z kolejnym wydaniem biuletynu technicznego poświęconego projektowaniu parkingów w AutoCAD Civil 3D. Oprócz obiektów liniowych (dróg) aplikacja ta świetnie radzi sobie z obiektami powierzchniowymi takimi, jakimi są właśnie parkingi. Ze względu na to, że postępowanie w drugim przypadku jest nieznacznie inne niż w przypadku dróg, chcielibyśmy przedstawić właściwą procedurę. Wykorzystanie linii charakterystycznych i narzędzia tworzenia skarp pokazuje jedynie ideę jaką powinno się kierować. Zachęcamy użytkowników do wypracowania swojej procedury na podstawie zaprezentowanego materiału. Do stworzonej powierzchni można dołączyć na przykład korytarz drogowy stanowiący dojazd do parkingu.
article placeholder

Biuletyn AutoCAD: Praktyczne wykorzystanie bloków dynamicznych

W biuletynie zawarto rady dotyczące przyspieszenia oraz zwiększenia płynności działania AutoCAD’a. Przedstawiono optymalne dostosowanie środowiska dla jak najefektywniejszego wykorzystania możliwości programu. Zwrócono też uwagę na możliwości zwiększenia płynności działania poprzez umiejętne zmiany ustawień programu.
article placeholder

Biuletyn Civil 3D: Wygładzanie powierzchni.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym wydaniem biuletynu technicznego, w którym poruszono temat wygładzania powierzchni. Jest to aspekt często estetyczny, ale „nie wygładzona” powierzchnia może być często przyczyną błędów w odwzorowaniu rzeczywistego terenu lub powodować powolną pracę stacji roboczej. Warto zatem zapoznać się z możliwościami Civila 3D jakie daje w poruszanym aspekcie.
article placeholder

Biuletyn AutoCAD: Optymalizacja płynności działania AutoCAD

W biuletynie zawarto rady dotyczące przyspieszenia oraz zwiększenia płynności działania AutoCAD’a. Przedstawiono optymalne dostosowanie środowiska dla jak najefektywniejszego wykorzystania możliwości programu. Zwrócono też uwagę na możliwości zwiększenia płynności działania poprzez umiejętne zmiany ustawień programu.
article placeholder

Biuletyn Civil 3D: Szybkie tworzenie własnych podzespołów z polilinii.

Film pomoże Państwu zdefiniować podzespoły z polilinii w sposób, który pozwoli na uzyskanie prawidłowego kształtu korytarza drogowego oraz uwzględnienie tych podzespołów w obliczeniach materiałowych. Tworzenie zespołów nie musi wiązać się ze znajomością Autodesk Subassembly Composer, a można je przygotować z podzespołów narysowanych na podstawie prostych kształtów.
article placeholder

Biuletyn AutoCAD: Odnośniki zewnętrzne i ich edycja

W biuletynie zawarto informacje na temat dołączania odnośników zewnętrznych do rysunku formatu *.dwg. Zwrócono również szczególną uwagę na ich edycję, wyświetlanie i dostosowywanie do potrzeb projektanta, m.in. na tworzenie nowej obwiedni.
article placeholder

Biuletyn Inventor: Omówienie wybranych narzędzi rysunkowych programu Autodesk Inventor 2014

Zostaną opisane typowe polecenia dokumentacji 2D programu Inventor, które mimo że są w program wbudowane często są przez użytkowników pomijane. Po przejrzeniu historii zapytań naszych klientów do powyższych poleceń należy zaliczyć: 1. Tworzenie własnych symboli dokumentacji 2D 2. Przerywanie wyrównań między rzutami 3. Wprowadzenie linii odniesienia dla oznaczeń szczegółu 4. Przekroje, a kłady – zasady tworzenia.
article placeholder

Biuletyn Civil 3D: Tworzenie zestawień, analiz i wykresów robót ziemnych.

AutoCAD Civil 3D jako kompletne narzędzie modelujące drogi i powierzchnie posiada zestaw narzędzi do analiz mas ziemnych i innych materiałów mogących pojawiać się przy inwestycji. W tym wydaniu biuletynu chciałbym opisać możliwości gospodarowania masami ziemnymi i ułatwieniami jakie daje Civil w tym temacie.
article placeholder

Biuletyn AutoCAD: Wpasowywanie mapy rastrowej w odpowiedniej skali

W biuletynie zawarto metodę wczytania i przeskalowania mapy rastrowej w celu wykorzystania jej jako podkład przy projektowaniu budynków i infrastruktury technicznej. W biuletynie tym, będącym pierwszą częścią biuletynów związanych z wstawianiem rastra do AutoCADa użyto program Mikromap w celu odpowiedniego przeskalowania obrazu.
article placeholder

Biuletyn Inventor: Nowości w Inventor 2014 i pakietach Autodesk 2014

W związku z wejściem nowej linii produktowej programów Autodesk i modyfikacjami zawartości poszczególnych pakietów w numerze tego biuletynu zostaną przedstawione zmiany w nowych wersjach pakietów Autodesk Product Design i Autodesk Factory Design 2014 oraz omówione wybrane nowości programu Autodesk Inventor 2014.
  • Facebook
  • YouTube