Biuletyny Techniczne

Projektowanie infrastruktury zgodnie z BIM

Technologia BIM udowodniła już swoją przydatność w branży budownictwa kubaturowego. Projekty stały się bardziej dokładne a jednocześnie wyeliminowano większość błędów co znacznie usprawniło realizację procesu inwestycyjnego. Dzięki tym zaletom na BIM zaczęto zwracać baczną uwagę w branży budownictwa liniowego a ogólniej rzecz biorąc w budownictwie infrastrukturalnych. Jednocześnie pojawiły się w związku z tym liczne pytania i wątpliwości ponieważ proces realizacji w infrastrukturze ma zupełnie inną charakterystykę niż inwestycje kubaturowe. Okazało się jednak, że formuła BIM jest na tyle szeroka aby dostosować ją również do specyfiki w tym zakresie.
article placeholder

Biuletyn AutoCAD: Auto Rebar

Biuletyn przedstawia możliwości darmowej aplikacji Autorebar dostępnej w Autodesk Exchange umożliwiającej projektowanie konstrukcji żelbetowych w programie AutoCAD i AutoCAD LT.
article placeholder

Biuletyn Civil 3D: Odprowadzanie wód opadowych cz.2

Zapraszam do zapoznania się z kolejną częścią biuletynu, poświęconej tematyce odprowadzania wód opadowych. W tym wydaniu zajmuję się układem sieci kanalizacji deszczowej na planie sytuacyjnym. Ma on posłużyć do odprowadzania opadów, padających na wcześniej analizowane zlewnie, do odbiornika.
article placeholder

Biuletyn Inventor: Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

W numerze tego biuletynu zostało opisane nowe narzędzie - Inventor HSM Express - działające w środowisku Autodesk Inventor 2014. Narzędzie to wzbogaca oprogramowanie o możliwości generowania kodów NC bezpośrednio na posiadane maszyny.W poniższym ćwiczeniu dowiemy się jak korzystać z Inventor HSM Express oraz generować kody NC.
article placeholder

Biuletyn Civil 3D: Odprowadzanie wód opadowych cz.1

Najbliższą serię biuletynów chciałbym poświęcić tematyce odprowadzania wód opadowych, która jest nieodłącznym zagadnieniem w trakcie powstawania inwestycji drogowej. AutoCAD Civil 3D wraz z dodatkiem "Storm & Sanitary Analysis" (do pobrania z Centrum Subskrypcyjnego Autodesk) posiadają zestaw narzędzi, dzięki którym projektowanie odwodnienia staje się łatwiejsze. W tym biuletynie, na podstawie powierzchni terenu w okolicy wiaduktu, przygotuję zlewnie, które będą później stanowić punkt wyjścia do określenia ilości ścieków deszczowych, które należy odprowadzić.
article placeholder

Biuletyn Inventor: Generowanie parametrycznych konstrukcji ramowych w środowisku Autodesk Inventor 2014

W numerze tego biuletynu został opisany sposób tworzenia konstrukcji ramowych w środowisku Autodesk Inventor 2014. Tematyka ta jest szczególnie istotna ponieważ w czasie projektowania urządzeń mechanicznych często zachodzi potrzeba wygenerowania konstrukcji ramowej, a operacje te mogą wydawać się czasochłonne.W ćwiczeniu zapoznamy się z zasadami tworzenia parametrycznych modeli konstrukcji ramowej na przykładzie uproszczonego modelu konstrukcji nośnej przenośnika rolkowego.
article placeholder

Biuletyn Civil 3D: Modelowanie zjazdów do posesji

W tym wydaniu biuletynu chcielibyśmy poruszyć przydatne zagadnienie jakim jest przyporządkowywanie krawędzi drogi do właściwych kodów w zespole. W tym przypadku zrobiono to na przykładzie wjazdu do posesji. Poruszono także problematykę odsunięć, które pozwalają prowadzić pewien fragment zespołów zawsze prostopadle do wybranej linii trasowania (lub polilinii). Na pozór wszystko to może wydawać się łatwe, ale w gąszczu krawędzi może przysporzyć wiele kłopotów.
article placeholder

Biuletyn Inventor: Omówienie ciekawych funkcjonalności programu Autodesk Inventor 2014.

W numerze tego biuletynu zostaną opisane ciekawe funkcje, które pojawiały się na przełomie kilku ostatnich wersji programu Autodesk Inventor, a mimo wszystko nie zostały przyswojone przez użytkowników i wielokrotnie pojawiają się w pytaniach technicznych. Zagadnienia te pozwolą uprościć proces modelowania części i złożeń, co w konsekwencji przełoży się na wzrost wydajności i innowacyjności. Z ciekawych funkcjonalności programu w numerze tym zostaną opisane: 1. Express Mode – szybkie otwieranie dużych zespołów. 2. Określanie orientacji detalu podczas wstawiania do złożenia. 3. Stosowanie wiązań symetrycznych. 4. Obróbka końców zakrzywionych profili generatora ram. 5. Poprawiona funkcjonalność przeciągnięcia po ścieżce w modelowaniu 3D.
  • Facebook
  • YouTube