Autodesk AutoCAD Map 3D

AutoCAD Map 3D 2014

AutoCAD Map 3D służy do tworzenia, aktualizacji, prezentacji oraz analizy map. Przyspiesza również wymianę informacji opisowych powiązanych z mapami w środowisku CAD oraz swobodną konwersję danych mapowych pomiędzy różnymi formatami. Oparty na najnowszej wersji AutoCAD’a, AutoCAD Map 3D zawiera wiele narzędzi przyspieszających pracę z mapami i danymi opisowymi z nimi związanymi.

Zastosowanie programu AutoCAD Map 3D

Geodezja i mapy:

AutoCAD Map 3D posiada szereg funkcji ułatwiających tworzenie, analizę, prezentację oraz współdzielenie map. Poczynając od możliwości wczytywania plików georeferencyjnych poprzez czyszczenie rysunków wektorowych aż po tworzenie map tematycznych i atlasów AutoCAD Map 3D staje się specjalistycznym narzędziem do rysowania i prezentowania wszelkiego rodzaju map. AutoCAD Map 3D to nie tylko opracowywanie map, w programie można tworzyć topologie, na podstawie których użytkownik jest w stanie przeprowadzić szereg analiz dotyczących konkretnego terenu. Wykorzystując obsługę standardu FDO dane źródłowe do projektowane mogą być pobierane z baz danych, plików jak i zasobów internetowych.

Systemy Informacji Przestrzennej:

AutoCAD Map 3D jest bardzo przydatnym narzędziem uzupełniającym do Systemów Informacji Przestrzennej. Posiada on zaawansowane funkcje do wstawiania georeferencyjnych obrazów rastrowych, które automatyzują proces wczytywania rastrów do mapy. Narzędzia do czyszczenia rysunków wektorowych, automatyzują, a tym samym przyspieszają proces korekcji map. Dane potrzebne do tworzenia map można pobierać z różnych źródeł: plików, baz danych oraz zasobów internetowych. Stworzone mapy w łatwy sposób można udostępnić systemie Autodesk MapGuide przy pomocy jednego kliknięcia myszą.

Samouczek

Podręcznik ten przeznaczony jest dla początkujących użytkowników programu AutoCAD Map 3D. Wszystkie ćwiczenia opracowane zostały w ten sposób, aby zaznajomić użytkownika ze sposobem pracy w programie AutoCAD Map 3D i wskazać narzędzia przydatne w codziennej pracy.

ppmap3dW opracowaniu tym zawarto przykładowe ćwiczenia pokazujące możliwości programu AutoCAD Map 3D 2011 i sposób pracy z różnymi formatami danych. Zestaw ćwiczeń obejmuje swoim zakresem przejście od grafiki CAD do danych GIS, tak jak funkcjonalność programu AutoCAD Map 3D 2011 łączy CAD z GIS-em.

Przykłady zawarte w tym opracowaniu nie wyczerpują wszystkich możliwości programu i zawierają niekiedy pewne uproszczenia. Wynika to z założenia, że podręcznik ten ma jedynie wprowadzać do pracy z programem, a nie być studium wykonalności złożonych projektów.

Do wykonania ćwiczeń wymagana jest podstawowa znajomość obsługi programu AutoCAD, taka jak umiejętność otwarcia i zapisania rysunku, narysowania linii lub polilinii, usunięcia elementów z rysunku.

Podręcznik ten należy traktować jako wstęp do zaawansowanych zadań, wykonywanych w programie AutoCAD Map 3D 2011. Bardziej zaawansowane umiejętności możesz zdobyć korzystając z pomocy podręcznej programu, na szkoleniach w Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych Autodesk oraz przy pomocy Autoryzowanych Sprzedawców Autodesk.

Spis treści:

 1. Interfejs programu AutoCAD Map 3D
 2. AutoCAD Map 3D w pracy projektanta
  1. Definicja układu współrzędnych dla pliku DWG
  2. Wstawianie obrazów rastrowych
  3. Import danych wektorowych
  4. Narzędzia do edycji geometrii
  5. Tworzenie topologii obiektów
  6. Edycja danych opisowych
  7. Zapis danych w mapach źródłowych
  8. Klasyfikacja obiektów
  9. Eksport obiektów do formatu GIS
 3. AutoCAD Map 3D i systemy GIS
  1. Odczyt danych GIS
  2. Stylizacja danych GIS
  3. Edycja elementów GIS na podstawie danych CAD
  4. Łączenie dodatkowych atrybutów z bazy danych
  5. Analizy
  6. Eksport danych GIS

 

[contact-form-7 id=”10070″ title=”samouczek-map3d”]

 

baner-aspero

 • Facebook
 • YouTube