Autodesk AutoCAD Electrical

Autocad Electrical 2015 badge

Dla projektantów maszyn lub urządzeń ruchomych, sterowanie elektryczne jest prawdopodobnie kluczowym składnikiem wymagań projektu. Zespoły projektantów długo musiały polegać na aplikacjach ogólnego użytku, w których schematy elektryczne były tworzone ręcznie, co stwarzało możliwość powstawania błędów i nie umożliwiało łatwego współużytkowania danych.

Teraz mają do dyspozycji narzędzie umożliwiające szybsze i bardziej dokładne projektowanie i modyfikowanie przemysłowych systemów sterowania.

AutoCAD Electrical, część rodziny AutoCAD, jest wiodącą na rynku aplikacją zaprojektowaną specjalnie do tworzenia i modyfikowania projektów sterowania elektrycznego. Umożliwia ona zwiększenie produktywności projektów, zmniejszenie liczby błędów, zautomatyzowanie najważniejszych zadań projektowania systemów sterowania i ułatwienie współpracy, oferując przy tym pełne zintegrowanie ze środowiskiem AutoCAD. Zawiera narzędzia umożliwiające szybsze i bardziej dokładne projektowanie i modyfikowanie przemysłowych systemów sterowania.

Projektuj i modyfikuj elektryczne systemy sterowania szybciej niż do tej pory za pomocą programu AutoCAD Electrical, wiodącej aplikacji 2D zaprojektowanej specjalnie w celu tworzenia i modyfikowania projektów elektrycznych systemów sterowania.

AutoCAD Electrical utworzony przez projektantów elektrycznych systemów sterowania umożliwia zwiększenie wydajności projektowania, zmniejszenie liczby błędów, zautomatyzowanie kluczowych zadań projektowania systemów sterowania i ułatwienie współpracy przy jednoczesnej pełnej integracji ze środowiskiem AutoCAD.

 

 

baner-aspero

  • Facebook
  • YouTube