Autodesk AutoCAD Architecture

ACD Architecture

AutoCAD przeznaczony dla architektów

Funkcje w programie AutoCAD Architecture umożliwiają projektowanie, dokumentowanie i tworzenie wersji roboczych z większą wydajnością, w znanym środowisku oprogramowania AutoCAD. Dzięki oprogramowaniu AutoCAD Architecture poprawisz wydajność i jednocześnie poznasz nowe funkcje w swoim tempie.

AutoCAD Architecture to AutoCAD dla architektów
Znane środowisko programu AutoCAD i jego działanie umożliwiają natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Pod ręką znajdują się wszystkie funkcje programu AutoCAD oraz specjalnie stworzone dla architektów narzędzia do kreślenia i projektowania.

Natychmiastowa wydajność
Już w pierwszych dniach pracy w AutoCAD Architecture możliwe jest szybsze tworzenie rysunków, arkuszy i zestawień, automatyzacja żmudnych zadań oraz polepszenie koordynacji. Zestawienia AutoCAD Architecture mogą być swobodnie konwertowane na tabele AutoCADa w celu łatwiejszej manipulacji danymi. Bloki AutoCADa natomiast mogą być przekształcane na obiekty budynku w celu szybszego i dokładniejszego zestawiania.

Elastyczność
Ponieważ AutoCAD Architecture jest zbudowany na platformie AutoCADa, użytkownik może pracować nadal w znany sobie sposób, wprowadzając bardziej zaawansowane funkcje w dowolnym i odpowiednim dla siebie tempie. Na przykład można rozpocząć od używania jedynie detalowania 2D, a kolejne funkcje takie jak ściany, drzwi i okna wprowadzić w dogodnym czasie.

Łatwa współpraca
Format plików DWG, będący standardem przemysłowym znacznie ułatwia wymianę informacji. Dzięki temu współpraca międzybranżowa jest bardziej skoordynowana i dysponuje większą ilością danych. Zintegrowany rendering umożliwia lepszą wizualizację projektu i łatwiejszą komunikację z klientem. AutoCAD Architecture posiada również ulepszone funkcje do współpracy rozproszonych grup projektowych.

 

baner-aspero

  • Facebook
  • YouTube