AutoCAD. Sposoby pomiaru pola powierzchni

Film pokazuje dwie metody pomiaru powierzchni obiektów geometrycznych w programach AutoCAD 2014 i AutoCAD LT 2014. W pierwszej zastosowano polecenie Obszar. W drugiej metodzie wykorzystano przekształcenie obiektów w region.

Zobacz więcej Tricków dotyczących AutoCAD’a  >>>Tips & Tricks <<<

  • Facebook
  • YouTube