10 powodów dla których warto, posiadając AutoCAD, korzystać z Autodesk Vault.

Rozwiązanie Autodesk Vault ułatwia użytkownikom oprogramowania Autodesk AutoCAD projektowanie, dokumentowanie i zarządzanie inżynierskimi danymi 2D.
Autodesk Vault stanowi centralne miejsce przechowywania wszystkich danych inżynierskich i powiązanych dokumentów, przez co skraca czas wprowadzania produktów na rynek, ułatwia unikanie kosztownych pomyłek, a ponadto zapewnia większą wydajność korygowania i zatwierdzania projektów.

vault1

 

1. KONTROLA WERSJI

Kierownicy mogą kontrolować i śledzić historie rewizji w plikach danych z pojedynczej lokalizacji. Taki sposób działania przyczynia się do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia błędów projektowych i konstrukcyjnych, ponieważ umożliwia zatwierdzanie i śledzenie plików w całym cyklu życia projektu. dzięki temu członkowie zespołu uzyskują dostęp tylko do właściwej wersji danych. W miarę rozwoju projektu oprogramowanie Autodesk Vault Professional rejestruje osiąganie predefiniowanych, kluczowych momentów, dzięki czemu ułatwia użytkownikom powrót do poprzedniego stanu i kontrolę zmian w projekcie.

2. WYSZUKIWANIE W VAULT

W celu wyszukiwania i porządkowania danych można korzystać z pełnej gamy metod, takich jak zapisane wyszukiwania i skróty. Korzystanie z oprogramowania Autodesk® do zarządzania danymi znacznie przyspiesza odnajdywanie informacji, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na rzeczywiste projektowanie, a mniej czasu na szukanie.

GUID-4A650EB7-68D1-49A1-997E-97D0DBE16903

3. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

Dostęp do danych projektowych można kontrolować poprzez zarządzanie wersjami. Historię wersji plików danych można kontrolować i śledzić z dogodnej lokalizacji. To prowadzi do zmniejszenia ilości błędów projektowych i produkcyjnych, ponieważ umożliwia bezpieczne zatwierdzanie i śledzenie plików w całym cyklu projektu, dzięki czemu członkowie zespołów uzyskują dostęp tylko do właściwej wersji danych.

4. TABELE REWIZJI

Proces ręcznej aktualizacji tabel rewizji w rysunkach może być czasochłonny, szczególnie w przypadku zmian, które wymagają prostych aktualizacji właściwości w kolejnych cyklach życia rysunku. Funkcja Revision Table (tabela rewizji) w programie Vault umożliwia automatyczne aktualizowanie danych w tabeli rewizji konkretnego rysunku. W jednym rysunku może istnieć wiele tabel rewizji, dlatego funkcja Revision Table śledzi i aktualizuje wszystkie tabele.

5. MENEDŻER ZESTAWÓW ARKUSZY

Zestawy rysunków stanowią podstawowe materiały dla większości grup projektowych. Zestawy rysunków komunikują ogólne założenia projektu i obejmują dokumentację oraz specyfikacje projektu. Ręczne zarządzanie zestawami rysunków może być jednak skomplikowane i czasochłonne. Integracja z Sheet Set Manager (menedżerem zestawów arkuszy) umożliwia przechowywanie arkuszy w magazynie. Praca z zestawami arkuszy, które znajdują się w bazie Vault, może przebiegać w trybie online lub offline.

GUID-179C62D3-1FE8-4869-809C-E82F63E0F065

 6. NARZĘDZIE COPY DESIGN

Przestań ręcznie odtwarzać oraz powielać złożone modele i zestawy rysunków, a zaoszczędzisz sporo czasu. Oprogramowanie Autodesk do zarządzania danymi umożliwia kopiowanie cyfrowego prototypu wraz z wszystkimi powiązanymi plikami i całą powiązaną dokumentacją do nowego projektu. Wybór plików przeznaczonych do zastąpienia, ponownego wykorzystania oraz kopiowania jest bardzo łatwy.

7. ZMIANA NAZWY

W przypadku plików rysunków, które zawierają odniesienia zewnętrzne albo dowiązania, zmiana nazw i uporządkowania może odbywać się bez zrywania wiązań między dokumentami nadrzędnymi i podrzędnymi. Dzięki temu użytkownicy mogą określać nowe nazwy i nowe schematy numerowania na podstawie dostępnego do konfiguracji zestawu tabel.

8. WIDOKI I ZNACZNIKI

Rozwiązanie Vault zapewnia narzędzia służące do współdzielenia plików oraz współpracy w zespole projektowym. Rysunki wieloarkuszowe są obsługiwane w środowisku służącym do nanoszenia poprawek, które zapewnia bogaty zestaw narzędzi. Utworzona adnotacja może być następnie udostępniana i zarządzana w rozwiązaniu Vault.

GUID-2FCC3493-0AFC-47F3-8E21-FAB0F6514D9B

 9. AutoCAD MECHANICAL

Rozwiązanie Vault obsługuje procesy projektowe i funkcje właściwe dla oprogramowania Autodesk® AutoCAD® Mechanical, w tym między innymi komponenty konstrukcyjne Mechanical i zaawansowane adnotacje. Dostępne są również oznaczenia informujące o miejscu użycia elementu w innym miejscu projektu, dzięki którym użytkownicy mogą uzyskiwać wartościowe informacje na temat projektu.

10. AutoCAD ELECTRICAL

Rozwiązanie Autodesk Vault obsługuje procesy projektowe i funkcje charakterystyczne dla oprogramowania Autodesk® AutoCAD® Electrical. Prawidłowo interpretuje projekty elektryczne, a także powiązania między arkuszami i skojarzone procesy projektowe. Odniesienia między arkuszami są również prawidłowo interpretowane przez rozwiązanie Vault, co sprzyja rzeczywistemu zarządzaniu zmianami w środowisku współpracy wielu użytkowników. Urządzenia elektryczne i powiązane z nimi produkcyjne listy materiałowe zostały także zintegrowane w rozwiązaniu Vault.

  • Facebook
  • YouTube