10 kroków do BIM!

W trakcie ostatniej dekady BIM (modelowanie informacji o budynku) zmienił sposób projektowania i proces budowy, istotnie wpływając na czas i koszty z nimi związane. Instytucje rządowe na świecie spostrzegły zalety BIM i zalecają korzystanie w coraz większym stopniu z procesów BIM w przetargach publicznych. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii do 2016 projekty publiczne „będą wymagały w pełni współpracującego 3D BIM”. Inne kraje, w tym Brazylia, Chiny, Korea, Singapur i Stany Zjednoczone, wprowadziły podobne wymogi  dotyczące BIM w różnym zakresie. Unia Europejska wydała w zeszłym roku dyrektywę dla 28 państw członkowskich, w której rekomenduje stosowanie BIM przy zamówieniach publicznych. Polska ma 2 lata na wprowadzenie przepisów do prawa krajowego.

kolo_1Jednakże BIM interesuje nie tylko instytucje rządowe. Podczas gdy sektor publiczny wprowadza wymogi BIM, sektor prywatny jest bardziej zainteresowany współpracą z zespołami, które już w tej chwili są  gotowe na BIM. Wzrasta liczba głównych wykonawców, którzy wprowadzają „wymóg” BIM w niektórych projektach – nawet w krajach, gdzie nie jest to spowodowane ustawodawstwem. Przykładem może być projekt i budowa Astrum Park, podczas której wdrożono procesy BIM i wykonawca wymagał ich stosowania przez wszystkich uczestników projektu.

Łatwo zrozumieć, dlaczego sektor prywatny chce korzystać z zalet BIM przy projektach. BIM pomaga zespołom projektowym poznać i sprawdzić projekty zanim rozpocznie się etap budowy. Inteligentne modele 3D i dane, które są istotą procesów BIM, sprawiają, że krytyczne aspekty projektu, takie jak koordynacja, komunikacja oraz współpraca stają się łatwiejsze. Proaktywna analiza ekologiczności projektu, którą umożliwia BIM, pomaga zredukować wpływ projektu na środowisko.

Zacznij działać

Na całym świecie firmy konstrukcyjne i projektowe, które dopiero chcą wdrożyć BIM, planują już jak to zrobić. Wiele z tych firm obawia się, ze ich konkurencyjność ucierpi jeśli nie przejdą na BIM odpowiednio szybko. Niektóre z nich martwi to, że samo wdrożenie może być trudne i uciążliwe. Takie nastawienie może powodować odsunięcie wdrożenia w czasie.
Autodesk przeanalizował przypadki firm, które z sukcesem wdrożyły BIM. Chociaż nie ma jednego, właściwego sposobu, to zidentyfikowaliśmy 10 istotnych etapów, które mogą przyspieszyć proces i zmniejszyć niedogodności związane ze zmianą

10 kroków do BIM

 1. Poznaj BIM.
  Wyznacz jedną lub dwie osoby z zespołu, które dowiedzą się więcej na temat tego, jak BIM może wpłynąć na procesy w Twojej firmie. Na przykład, wiele firm przy projektach 2D zajmuje się detalami dopiero w późniejszych fazach projektu. Natomiast w procesach BIM wiele szczegółów projektu musi być ustalonych na wcześniejszym etapie.
 2. Przekaż informacje o zmianie swoim współpracownikom.
  Liderzy firm powinni przyjąć wiodącą rolę w przekazywaniu tej informacji. Przekaz powinien być wyraźny: „przechodzimy na BIM, ponieważ jest to istotne dla naszej przyszłości”, nie należy mówić „chcemy spróbować BIM”. Ważne jest aby omówić oczekiwane korzyści BIM dla firmy i jej klientów. Łatwiej będzie zmobilizować drużynę wokół atrakcyjnej wizji przyszłości, niż mówić zbyt wiele o wymogach prawnych.
 3. Zastanów się nad niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem.
  BIM nie jest oprogramowaniem, BIM to procesy oparte na inteligentnych modelach 3D. Aby stworzyć te modele, potrzebne będzie odpowiednie oprogramowanie. Poświęć czas na poznanie dostępnego oprogramowania i zastanów się czy posiadany sprzęt ma odpowiednią moc obliczeniową. Starsze, mniej wydajne stacje robocze mogą wymagać wymiany.
 4. Stwórz plan zarządzania zmianą.
  W planie powinny się znaleźć szczegółowe informacje dotyczące oczekiwanych zmian w procesach, ilości osób, które wymagają szkolenia i planu tych szkoleń oraz rozwiązania problemów zazwyczaj towarzyszących wprowadzaniu zmian. Wsparcie pracowników w trakcie procesu zmian jest prawdopodobnie najważniejszą sprawą. Zmiany organizacyjne mogą być wprowadzone szybciej i z lepszym rezultatem, jeśli aktywnie pomaga się pracownikom przystosować do nowego sposobu pracy.
 5. Rozpocznij pilotażowy projekt i zapewnij szkolenie zespołowi, który prowadzi ten projekt.
  Dla większości firm prowadzenie pilotażowego projektu BIM ma uzasadnienie. Jeśli firma każdego roku prowadzi dziesiątki małych projektów, warto ukończyć pilotażowy projekt i wyciągnąć z niego wnioski zanim rozpocznie się kolejne pilotażowe projekty. Dla firm, która prowadzi kilka dużych, wieloletnich projektów, lepszym rozwiązaniem może być nauka w trakcie trwania projektu pilotażowego, jednocześnie wprowadzając BIM do wszystkich nowych projektów.
 6. Dokumentuj wybrane procesy.
  W miarę postępu projektu pilotażowego (lub kilku projektów), zespół powinien dokumentować procesy BIM. Zastanów się nad oczekiwanymi rezultatami i jak wykorzystać BIM do ich osiągnięcia. Najłatwiejsze może wydawać się stworzenie standardów w trakcie lub przed przeprowadzeniem pilotażowego projektu, ale wyobrażenie o standardach będzie ewoluowało wraz z poznaniem procesów BIM. Rozpoczynanie od standardów może spowolnić zespół i utrudnić niepotrzebnie wdrażanie procesów BIM.
 7. Doceniaj entuzjastów BIM.
  Przekonasz się, że niektórzy współpracownicy są zwolennikami BIM – być może poznali BIM w trakcie edukacji lub pracy w innej firmie. Postaraj się by byli częścią każdego zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie BIM. Zapewnij im również dodatkowe szkolenie i wsparcie, by mogli ułatwić swoim współpracownikom przyjęcie BIM.
 8. Zapewnij szkolenie pracownikom bezpośrednio przed rozpoczęciem projektu BIM.
  Powszechnym błędem jest  szkolenie wszystkich pracowników w firmie jednocześnie, a potem przydzielenie do projektów BIM za rok lub dwa. Po upływie takiego czasu, pracownicy zapominają czego nauczyli się podczas szkolenia.
 9. Integruj swoje modele z innymi modelami.
  Największą zaletą BIM jest możliwość dzielenia modeli z innymi firmami pracującymi w BIM. Wiele firm przekonało się, że integrowanie wielu modeli w jeden, przyspiesz proces koordynacji i przenosi współpracę na całkowicie nowy poziom.
 10. Rozwijaj się razem z BIM.
  Stosując BIM, zyskasz nowe możliwości wizualizacji, koordynacji i analizy. Znajdź własny sposób, aby te możliwości wykorzystać jako nowe usługi lub produkty dla klientów. Daj poznać wartość BIM swoim obecnym i potencjalnym klientom poprzez działania marketingowe. Upewnij się, że wszyscy wiedzą, że Twoja firma jest gotowa na nadchodzące ustawowe wymagania BIM.

Rozpocznij już dzisiaj

Zapoznaj się z powyższymi informacjami, ale nie traktuj ich jako dokładnych instrukcji. Stosuj je adekwatnie do specyfiki swoich projektów. Wiele z tych kroków będzie pasować do Twojej sytuacji, ale niektóre z nich możesz ominąć lub zmodyfikować. W obliczu nadchodzących wymagań, ważne jest, aby zacząć od planu wdrożenia wspieranego, przez zarząd firmy, a następnie skoncentrować się na celu, nawet jeśli plan będzie wymagał zmian w trakcie.

 • Facebook
 • YouTube