Zarejestruj się
Hasło zostanie wysłane na twojego e-maila.

Witamy w erze łączności! Projektowanie budynków

Obecnie wszystko się zmienia. Projektanci inaczej formułują koncepcje budynków, zaś ich realizacja może przebiegać w bardziej innowacyjny sposób. Co więcej, sami właściciele budynków mają dużo większe oczekiwania wobec architektów i wykonawców. Na szczęście, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom systemy cyfrowe – dzięki nim obiekt budowlany może teraz posiadać zaawansowane zależności wewnętrzne.

 

4 3 2 1

Nadchodzi era nowych możliwości

Pojawiły się nowe sposoby dodawania wartości do budynków, konstrukcji oraz systemów mechanicznych, inżynierskich i instalacyjnych (MEP) oparte bardziej na efektywności, aniżeli na kosztach.

5

Gotowi na zmiany?

Decyzje nie powinny być dłużej podejmowane w odizolowanych organizacjach dysponujących ograniczoną wiedzą na temat systemów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych otaczających ludzi oraz budynki.

W przyszłości budynki przez cały czas swojej żywotności nieustannie będą generować strumienie danych. Powstałe dzisiaj koncepcje i obiekty staną się jedną spójną całością.

Droga ta nie musi jednak być łatwa

Przeszkody towarzyszące wprowadzaniu nowych rozwiązań są wynikiem generujących olbrzymie ryzyko procesów związanych z przekazywaniem zadań i wprowadzaniem przeróbek, które są realizowane w wielu zespołach.

 • Współdzielone dane
  W przypadku współpracy pomiędzy rozproszonymi zespołami konieczne jest nieustanne eksportowanie danych i wymiana plików. Efektem tych procesów są poważne problemy z kontrolą najbardziej aktualnej wersji projektu, gdyż uczestnicy dostarczają kluczowe dane w rozmaitych momentach realizacji.
 • Ciągłość dokumentacji
  Zespół projektowy tworzy szkice prezentujące koncepcję projektu, a to prowadzi do generowania dokumentów wymagających akceptacji. Następnie osoby zajmujące się detalami oraz dostawcy modyfikują rysunki do swoich własnych celów, czasami korzystając z dostępnych procesów 2D. Zespół konstrukcyjny tworzy kolejne dokumenty bazujące na otrzymanych danych szacunkowych.
 • Przekazanie projektu
  Wersje projektów powstają tak szybko, że informacje o zmianie wykonawcy często docierają zbyt późno. Ciągłe poszukiwanie informacji, dokumentów przedłożonych do zatwierdzenia oraz dokonanych wcześniej zmian jest bardzo czasochłonne.

Gotowi czy nie – sposób pracy ulega zmianie

Nowa era powiązanych wzajemnie technologii zmieni sposób projektowania, budowania i użytkowania budynków i infrastruktury.

Projektanci i inżynierowie zaobserwują silniejszy wpływ każdej decyzji w obszarze projektowania, budowy i spraw operacyjnych, oraz potencjał zwiększenia zysków, rozszerzenia zakresu usług i pozyskania nowych zleceń.

Z uwagi na fakt, że moc obliczeniowa komputerów jest niemal nieskończona, a olbrzymia ilość danych jest dostępna i powiązana, możliwości te będą dostępne dla każdej firmy niezależnie od jej rodzaju, wielkości czy lokalizacji. Bariery dostępu właściwie nie będą istniały.

Sukces zależy od tego, jaki kurs zostanie wyznaczony na przyszłość.

Przyszłość może być wspaniała!

Architekci i inżynierowie będą lepiej rozumieć sposób, w jaki projektowane obiekty i ich otoczenie mogą funkcjonować w określonych warunkach środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, a wszystko to dzięki powiązanym efektom, których przykładem może być projektowanie generatywne. Właściciele i mieszkańcy będą zaś mieli zdecydowanie większą kontrolę i łatwiejszy dostęp do wszelkich informacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. To pozwoli im na znacznie bardziej wydajne i efektywne działanie.

Wszyscy możemy rozwijać nasze założenia społeczne w obszarach, które bardziej odpowiadają temu celowi.

Otwarcie się na przyszłość

Czy bieżące procesy w firmie są gotowe na nadchodzące erę łączności?

Złożone projekty wymagają sprawnie
współpracujących ze sobą zespołów
– czas więc udoskonalić możliwości
współdziałania i spójność danych
 8
Innowacje wymagają dostosowania
szeregu powiązanych ze sobą efektów
– czas przeanalizować propozycje
i zastosować najlepsze rozwiązania.
 9
Bardziej świadome podejmowanie
decyzji bazuje na wiedzy wszystkich
uczestników projektu – projektowanie,
inżynieria i zarządzanie muszą odbywać się we właściwym kontekście.
 10
Powiązane projekty umożliwiają szybszą realizację, która zapewnia wyższą jakość i wywiera mniejszy wpływ na otoczenie
– usprawnijmy integrację procesów
projektowych i konstrukcyjnych.
 11

W erze łączności nie ma już miejsca na izolację…

Nie jest już tak, że architekci „tylko projektują”, inżynierowie „zajmują się tylko inżynierią” a wykonawcy „tylko budują”.

Role projektantów i wykonawców będą teraz zdecydowanie bardziej powiązane. Będą charakteryzować się szybką wymianą danych i łączyć różne fazy realizacji projektu. Technologia jest motorem, dzięki któremu możliwa jest każda zmiana. Otwiera drzwi dla projektantów, którzy chcą rozszerzyć zakres swoich usług.

To technologia wyznacza kurs na przyszłość

Fazy projektu staną się bardziej powiązane w wyniku wzrostu liczby powiązań w technologii.

ANALIZOWANIE – sposób, w jaki koncepcje są symulowane, testowane i analizowane pod kątem skutków. Obejmuje narzędzia analityczne, skryptowanie, optymalizację, analizę porównawczą i wizualizację danych, czyli wszystkie czynności, które umożliwią realizację procesów generatywnych i iteracyjnych.

REPREZENTACJA – sposób, w jaki koncepcje są definiowane, dokumentowane i upamiętniane na potrzeby użytkowania. Obejmuje modele, materiały, dokumenty oraz odzwierciedlanie stanu rzeczywistego w celu jego dopracowania.

URZECZYWISTNIANIE – sposób, w jaki koncepcje są przekładane z poziomu abstrakcyjnego na rzeczywistość fizyczną. Dotyczy rozwiązań służących do oddawania budynku do eksploatacji, wydruków 3D, obliczeń w czasie rzeczywistym oraz robotyki. Pozwala na tworzenie bardziej efektywnych budowli.

WSPÓŁPRACA – sposób, w jaki koncepcje są tworzone, zarządzane i współdzielone przez zespoły w celu podejmowania korzystniejszych decyzji. Obejmuje zarządzanie danymi, archiwizację, przeglądanie, procesy robocze oraz kontekst społeczny.

BIM w erze łączności

Przyszedł czas, aby wykorzystać możliwości jakie oferuje modelowanie informacji o budynku (BIM).

Inteligentny proces budowlany oparty na modelach to silna podstawa, która pozwoli projektantom, wykonawcom oraz właścicielom na zdobycie przewagi konkurencyjnej, dzięki możliwości uzyskiwania błyskawicznego dostępu do danych oraz współdzielenia i efektywnego wykorzystywania ogromu informacji przez cały cykl życia projektu budynku i infrastruktury.

BIM + Autodesk. Przyszłość jest powiązana

Autodesk oferuje projektantom budynków wzajemnie powiązane procesy robocze począwszy od najwcześniejszych faz projektu aż po etap produkcji.

13

Powiązanie z przyszłością

Użytkownicy mogą wykorzystać powiązane procesy robocze BIM oferowane przez Autodesk na potrzeby innowacji, współpracy, generowania wartości dodanej oraz otwarcia drzwi dla nowych zleceń – a także dla swojej przyszłości.

 

 

 • Facebook
 • YouTube