Register
A password will be e-mailed to you.

CGS Civil 3D Road Extensions

Czy projektowanie w środowisku AutoCAD Civil 3D nie jest dla ciebie nowością, ale szukasz rozwiązań, które pozwoliłyby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność twojej pracy, jednocześnie skracając czas jej wykonywania?
CGS Civil 3D Road Extensions zawiera zestaw dodatkowych, profesjonalnych narzędzi dla programu AutoCAD Civil 3D zwiększających jego funkcjonalność podczas wykonywania projektów drogowych.

Aplikacja wspiera projektowanie dróg w zakresie obliczeń i wizualizacji trajektorii ruchu pojazdów, automatyzacji tworzenia krzywych koszowych, wysepek, zatok autobusowych na sytuacji, ułatwienia tworzenia i edycji linii trasowania, sprawdzania zgodności geometrii poziomej i pionowej z polskimi normami, generowania pasów ruchu i poszerzeń na łukach, kreskowania skarp, tworzenia arkuszy.

Narzędzia CGS Civil 3D Extensions są zaprojektowane specjalnie dla programu Civil 3D i w pełni wykorzystują jego obiekty i możliwości. Szeroki wachlarz możliwości tej aplikacji w połączeniu z jej integracją w środowisku AutoCAD Civil 3D sprawi, że będziesz projektował jeszcze szybciej i jeszcze łatwiej.CGS Civil 3D Extensions są dostępne w kilku wersjach językowych i odpowiadają lokalnym standardom projektowym. Polska wersja językowa posiada przetłumaczony interfejs użytkownika i pomoc podręczną oraz jest zgodna z Dz. U. 99.43.430.

Aktualną wersją oprogramowania jest CGS Civil 3D Road Extensions 2016, która działa na platformie Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016-2012.

  • Facebook
  • YouTube