Zarejestruj się
Hasło zostanie wysłane na twojego e-maila.

Tips & Tricks

AutoCAD. Skalowanie tekstu

W filmie zaprezentowano sposób na przeskalowanie tekstu zwracając uwagę na zmiany w w sposobie wyświetlania tekstu.

AutoCAD. Skróty poleceń

W filmie przedstawiono w jaki sposób stworzyć własne skróty do istniejących poleceń w programie AutoCAD 2013.

AutoCAD. Pole z wycięciem

W filmie pokazano w jaki sposób obliczyć pole powierzchni danej figury z wyłączeniem obszaru znajdującego się wewnątrz obliczanej figury.

AutoCAD. Szyk skojarzony

Materiał przedstawia nową funkcjonalność AutoCADa (nowość w wersji 2012) jaką jest możliwość tworzenia szyku wzdłuż ścieżki.

AutoCAD. Częściowe wstawianie rysunku

W filmie zaprezentowano w jaki sposób otworzyć plik jedynie z wybranymi warstwami, a także wybierając fragmenty w których te obiekty mają być wczytane.

AutoCAD – Autodesk 360

Prezentacja sztandarowej nowości produktów Autodesk wersji 2013. W filmie przedstawiono główne funkcje pracy w sieci takie jak przesyłanie plików czy edycja online.

AutoCAD Menedżer odnośników zewnętrznych.

W tym odcinku widz zostanie przeprowadzony przez proces wstawiania odnośników zewnętrznych typu obiekt rastrowy a także pokazane zostały elementy związane z podstawową edycją tych obrazów.

AutoCAD. Tworzenie szablonu rysunku

Instrukcja zawarta w filmie przeprowadzi Państwa przez elementy tworzenia własnego szablonu rysunku. W prezentacji pokazane jest również w jaki sposób nowo utworzony szablon wczytywać automatycznie przy każdym uruchomieniu programu AutoCAD.

AutoCAD Import/eksport stylów wymiarowania

W tym odcinku pokazany został sposób korzystania z utworzonego w poprzednim odcinku stylu wymiarowania w innym pliku. W filmie wykorzystano takie elementy jak Design Center.

AutoCAD Tworzenie własnego stylu wymiarowania

W tym filmie dowiesz się w jaki sposób skrócić czas potrzebny na wymiarowanie dowolnych elementów poprzez utworzenie własnego stylu wymiarowania i korzystania z niego przy wymiarowaniu kolejnych elementów.

AutoCAD Tworzenie i wstawianie bloków cz. 2

Z filmu dowiedzieć się można w jaki sposób zwiększyć efektywność pracy korzystając z opcji tworzenia bloków. Przedstawione zostały czynności od rysowania bloku aż do jego wstawiania.
  • Facebook
  • YouTube