Zarejestruj się
Hasło zostanie wysłane na twojego e-maila.

Tips & Tricks

AutoCAD: Lokalizacja pliku źródłowego

Film opisuje sposób określenia domyślnego pliku źródłowego.. Dzięki tej procedurze mamy możliwość automatycznego otwierania plików i zapisywania ich w określonym z góry folderze.

AutoCAD: Ułatwienia rysunkowe

W tym filmie zapoznają się Państwo z możliwością łatwego wstawiania kolejnego elementu rysunkowego w końcowym punkcie poprzedniego za pomocą wpisania znaku "@" przed współrzędne początku.

AutoCAD: Sposoby zaznaczania obiektów

W filmie przedstawiono kilka sposobów zaznaczania obiektów zawartych w poprzednich wersjach oraz nową metodę typu "lasso" która pojawiła się po raz pierwszy w programie AutoCAD 2015

AutoCAD: Wydruk do PDF

Kolejna możliwość przekształcenia pliku DWG na PDF do wydrukowanie projektu bezpośrednio do tego formatu. Film przedstawia proces przygotowania dokumentu do takiego wydruku   ...

AutoCAD: Eksport pliku do format PDF

W filmie zaprezentowano przygotowanie pliku projektu do zapisu w formacie PDF poprzez zmianę rozdzielczości pliku finalnego, dodanie znaku wodnego i inne.   ...

AutoCAD: Rejestracja operacji

Film przedstawia praktyczne zastosowanie narzędzia rejestratora operacji. Dzięki tej funkcjonalności można zawrzeć w programie nie tylko efekt pracy ale także droga, którą był on osiągany.   ...

AutoCAD. Opcja „Wybieranie cykliczne”.

Często podczas pracy na skomplikowanych projektach jest problem z prawidłowym zaznaczeniem wybranego elementu. Opcja „wybieranie cykliczne" bardzo ułatwia tę operację.

AutoCAD. Komenda OOPS

Film prezentuje praktyczne zastosowanie Komendy OOPS do odzyskiwania usuniętych podczas pracy elementów projektu.

AutoCAD. Parametryczność – wymiary zespolone

Transformacja układu do postaci parametrycznej wymaga, aby wszystkie wymiary były zespolone w pełni z obiektami. W filmie przedstawiono sposób rozwiązania problemu przy przekształceniu wymiarów niezespolonych w wiązania wymiarowe.

AutoCAD. Sposoby pomiaru pola powierzchni

Film pokazuje dwie metody pomiaru powierzchni obiektów geometrycznych w programach AutoCAD 2014 i AutoCAD LT 2014. W pierwszej zastosowano polecenie Obszar. W drugiej metodzie wykorzystano przekształcenie obiektów w regiony.

AutoCAD. Service Pack instalacja cz.2

W tym filmie zaprezentowano łatwy sposób instalacji aktualizacji (Service Pack 1) dla programów AutoCAD i AutoCAD LT 2014 ze strony Autodesk.com.

AutoCAD. Service Pack instalacja cz.1

W tym filmie zaprezentowano łatwy sposób instalacji aktualizacji (Service Pack 1) dla programów AutoCAD i AutoCAD LT 2014 bezpośrednio z poziomu interfejsu.
  • Facebook
  • YouTube