Zarejestruj się
Hasło zostanie wysłane na twojego e-maila.

Tips & Tricks

AutoCAD : Multilinia

Film przedstawia jedną z najbardziej niedocenianych funkcji w programie AutoCAD. Multilinia umożliwia łatwy sposób wprowadzania wielu równoległych względem siebie polilinii naraz.

AutoCAD: Konwersja pliku DWG do starszej wersji

Czasem zdarza się, że otrzymujemy plik w formacie dwg nieobsługiwanym przez naszą wersję AutoCADa. Wtedy z pomocą przychodzi darmowa aplikacja DWG Trueview umożliwiająca konwersję pliku DWG do starszej wersji.

AutoCAD: Widoczność zamkniętych warstw

Film przedstawia sposób na zmianę natężenia przygaszenia zamkniętych warstw. Służą do tego zmienne systemowe XDWGFADECTL oraz LAYLOCKFADECTL które można ustawić w zakresie od 0 do 100%.

AutoCAD: Tajemnica funkcji Utnij Wydłuż

W filmie pokazano jak przyspieszyć proces przycinania lub wydłużania odcinków. Polega on na wywołaniu opcji w której wszystkie krawędzie stają się tnącymi.

AutoCAD: Lokalizacja pliku źródłowego

Film opisuje sposób określenia domyślnego pliku źródłowego.. Dzięki tej procedurze mamy możliwość automatycznego otwierania plików i zapisywania ich w określonym z góry folderze.

AutoCAD: Ułatwienia rysunkowe

W tym filmie zapoznają się Państwo z możliwością łatwego wstawiania kolejnego elementu rysunkowego w końcowym punkcie poprzedniego za pomocą wpisania znaku "@" przed współrzędne początku.
  • Facebook
  • YouTube