Register
A password will be e-mailed to you.

[PROMOCJA] Aplikacja wspierająca projektowanie dróg – AUTOPATH PRO

Informacje o aktualnej promocji

Do końca marca 2018 roku, Autopath Pro na licencji wieczystej zakupić można w promocyjnej cenie 2500 PLN. To prawie 4000 złotych mniej niż w standardowej cenie katalogowej.

Tutaj dowiesz się więcej na temat promocji oraz znajdziesz informacje kontaktowe do doradców:
Kliknij tutaj

O Autopath

Aplikacja Autopath wspiera projektowanie dróg w zakresie obliczeń i wizualizacji trajektorii ruchu pojazdów, automatyzacji tworzenia krzywych koszowych, wysepek, zatok autobusowych na sytuacji, ułatwienia tworzenia i edycji linii trasowania, sprawdzania zgodności geometrii poziomej i pionowej z polskimi normami, generowania pasów ruchu i poszerzeń na łukach, kreskowania skarp, tworzenia arkuszy itp. W nowej wersji pojawiło się kilka bardzo ciekawych funkcjonalności.

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Autopath: http://www.aplikom.com.pl/cgs-autopath


Co nowego?

Nowa zmodyfikowana wstążka

W nowej wersji aplikacji pojawiła się wstążka rozszerzona o szereg przydatnych funkcji.

Kontynuacja funkcji Easy drive

Do tej pory Autopath umożliwiał tyczenie trajektorii ruchu pojazdu jedynie w momencie gdy funkcja Easy drive była aktywna. Teraz użytkownik ma możliwość kontynuowania wcześniej rozpoczętej trajektorii ruchu i przedłużenie jej w dowolnym momencie dzięki funkcji kontynuacji.

Dodawanie pojazdów użytkownika

Nowa wersja aplikacji Autopath w znaczący sposób upraszcza dodawanie pojazdów przez użytkowników poprzez możliwość skorzystania z nowej funkcji „Dodawanie pojazdów”. Cała procedura jest teraz jeszcze bardziej intuicyjna i składa się z mniejszej ilości kroków.

Animacje

Dotychczas raz wygenerowana trajektoria ruchu po przerwaniu edycji stawała się elementem grafiki wektorowej projektu. nie można było w dowolnym momencie powrócić do edycji i sprawdzić efekty pracy. Nowa funkcja animacji pozwala uzyskać analizę przejezdności w każdym momencie poprzez kliknięcie w istniejącą już trajektorię ruchu.  Daje to pełną kontrolę nad projektem możliwość wprowadzania modyfikacji w dowolnym momencie.

Wykrywanie kolizji

Kolejną nową funkcja jest możliwość wykrywania kolizji zaprojektowanej trajektorii ruchu z zaznaczonym obszarem np. pasa ruchu. Po wyznaczeniu przejezdności zaledwie za pomocą kilku kliknięć użytkownik ma możliwość sprawdzenia czy wyznaczona trajektoria nie wywołuje kolizji ze skrajnią lub osią drogi. Przekroczenie zaznaczonego obszaru jest zaznaczane na czerwono a edycja osi wyznaczonej trajektorii umożliwia sprawne skorygowanie przejezdności.

Nowy Autopath to jeszcze wiele nowych funkcji:

  • łatwiejsze wstawianie profilu pojazdów do projektu
  • Intuicyjne generowanie raportów
  • Możliwość wstawienia nazwy pojazdu wzdłuż trajektorii ruchu
  • Możliwość kopiowania trajektorii pojazdów
  • Wymiarowanie zaprojektowanego toru ruchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • YouTube