Register
A password will be e-mailed to you.

Programy Autodesk Revit 2016 w wersji R2

Revit 2016 R2 to nowa wersja oprogramowania udostępniona przez Autodesk. Klienci posiadający Maintenance Plan lub subskrypcję (licencję czasową Desktop Subscription) mogą ją pobrać bezpłatnie korzystając z Autodesk Account lub Autodesk Application Manager.

Nowości i ulepszenia możemy znaleźć w następujących funkcjonalnościach:

 • Wydajność:
  Procesy w tle: możesz użyć paska stanu aby wyświetlić listę procesów przebiegających w tle.
  Odrzucanie niewidocznych obiektów: Rysuj tylko elementy widoczne, to ustawienie, które poprawia wydajność i skraca czas w trakcie otwarcia widoków. Efekt najlepiej widoczny jest w trakcie otwierania widoków 3D zawierających dużą ilość elementów zasłoniętych.
 • Parametry globalne:
  Aby lepiej uchwycić założenia globalne pojawiła się możliwość wprowadzenia rodzin parametrycznych. Można utworzyć parametry globalne charakterystyczne dla pojedynczego pliku, które nie są przypisane do kategorii. Dzięki temu można łatwo sterować wartością wymiaru albo wiązania, raportować wartość wymiaru tak aby wartość mogła być użyta w równaniach innych parametrów globalnych.
 • Edytor rodzin:
  Podgląd widoczności rodzin: Funkcja daje możliwość wyświetlania reprezentacji rodzin o wyższym poziomie szczegółowości, ustawieniach parametru widoczności i typie widoku. Nie musisz już kilkukrotnie wczytywać projektu żeby móc go edytować czy testować .

Dla architektury:

 • Widoki perspektywiczne: pojawiły się nowe funkcje modelowania.
 • Połączenie ścian: Istnieje możliwość jednoczesnego wyboru wielu połączeń ścian i zmiany ich konfiguracji na połączenia doczołowe, ścięte lub prostopadłe.
 • Wyświetlania ścian: Gdy ściana na ekranie monitora jest bardzo mała , pokazana zostaje w postaci linii uproszczonych bez względu na to jaki poziom szczegółowości jest do niej przypisany.
 • Nachylenie w punkcie: Teraz można umieścić adnotację nachylenia w punkcie w modelu połączonym.

Mechanizm renderingu Autodesk Raytracer: Istnieje możliwość zdefiniowania parametrów renderingu takich jak: jakość (dokładność światła czy materiału) czy czas trwania renderowania.

Dla mechaniki, elektryki i wod-kan:

 • Połącz jako przyłącze: Możesz umieścić trójnik, zawór, wyposażenie przepustnicy do prostokątnego elementu głównego, który będzie traktowany tak samo jak przyłącze.
 • Narzędzia obróć: Aby zwiększyć łatwość obsługi, można użyć polecenia wstążki i kontroli w obszarze roboczym, aby obrócić części produkcyjne.
  Pokaż usługę: Aby ułatwić wybieranie usługi na palecie Części Produkcyjne MEP, opcja Pokaż Usługę ustawia paletę, do usługi wybranego elementu modelu.
 • Wstawianie części: Na prostym odcinku rury lub kanału istnieje możliwość umieszczenia zaworu, trójnika lub wewnętrznego wyposażenia.
  Wyświetlanie kanałów: Gdy kanał na ekranie monitora jest bardzo mały , pokazany zostaje w postaci linii uproszczonych bez względu na to jaki poziom szczegółowości jest do niego przypisany.
 • Przypisywanie systemu dystrybucji: Jeśli jest tylko jeden system dystrybucji stosowane do instancji sprzętu, taki system jest przypisywany automatycznie.
 • Ustawienia elektryczne: Można określić domyślną rekomendację do wykorzystania przy tworzeniu obwodów w modelu.

Więcej funkcjonalności dostępnych jest na stronie Autodesk

 • Facebook
 • YouTube