Zarejestruj się
Hasło zostanie wysłane na twojego e-maila.

Autodesk Navisworks Manage

Navisworks Manage

Oprogramowanie Autodesk Navisworks Manage to rozbudowane, kompleksowe rozwiązanie do rewizji projektu, które usprawnia koordynację i wykonywanie analiz oraz przekazywanie założeń projektowych i przewidywań odnośnie możliwości wybudowania obiektu.

Oprogramowanie pozwala na współpracę przy tworzeniu trójwymiarowych projektów budynków, konstrukcji przemysłowych lub innych obiektów wymagających procesu dokładnej koordynacji poszczególnych branż (instalacje elektryczne, orurowania, wentylacja).

Wielobranżowe dane projektowe stworzone w różnorodnych aplikacjach do modelowania informacji o budynku (BIM), cyfrowego prototypowania i projektowania zakładów przemysłowych można połączyć w pojedynczy, zintegrowany model, co ułatwia wykrywanie zakłóceń i kolizji.

Narzędzia do wykrywania i korygowania kolizji pomagają projektantom i specjalistom budowlanym przewidywać potencjalne problemy i rozwiązywać je przed przystąpieniem do budowy, co zmniejsza ilość kosztownych opóźnień i poprawek. Program łączy funkcje koordynacji przestrzennej z możliwością tworzenia harmonogramów, a tym samym ułatwia przeprowadzanie symulacji i analiz kosztów oraz czasu trwania poszczególnych działań.

Navisworks pozwala członkom zespołów wydajnie udostępniać, łączyć, przeglądać i dopracowywać szczegółowe trójwymiarowe modele projektowe w dowolnym rozmiarze i formacie. Stanowi tym samym podstawę przepływu zadań podczas tworzenia modelu informacji o budynku (BIM). Program pozwala na odczyt i integrację plików opracowywanych przy pomocy różnych systemów projektowych i zapisywanych w praktycznie dowolnym formacie.

 

 

Autodesk Navisworks Manage Autodesk Navisworks Simulate
Łączenie plików danych 3D v v
Nawigacja w czasie rzeczywistym v v
Zestaw narzędzi do oceny v v
Publikowanie NWD i 3D DWF v v
Planowanie 4D v v
Fotorealistyczna wizualizacja v v
Możliwości animowania obiektów v v
Wykrywanie kolizji i zarządzanie informacjami o konfliktach v

Agregacja plików i modelu
Program umożliwia połączenie danych projektowych i budowlanych oraz innych informacji z niemal wszystkich formatów 3D i skaningów laserowych w pojedynczy, zintegrowany, całościowy model projektu.

Nawigacja w czasie rzeczywistym
Całościowy model projektu można badać przy użyciu zaawansowanych narzędzi do nawigacji, takich jak „spacer” przez model, rozejrzenie się dookoła, przybliżenie, maksymalizacja, przesunięcie, okrążenie, „przelot” przez model i obrót. Ponadto oprogramowanie wyposażone jest w widżety nawigacyjne, narzędzie Autodesk® ViewCube® oraz narzędzie Autodesk® SteeringWheels®. Umożliwia również wyłączenie grawitacji, rozpoznawanie obiektów-brył i dostosowywanie awatarów do indywidualnych potrzeb, a tym samym zapewnia realistyczne doświadczenia w czasie rzeczywistym.

Zespołowa rewizja projektu
Oprogramowanie ułatwia komunikację i współpracę, zapewniając wgląd w całościowy model projektu wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia, w tym projektantom i inżynierom z innych branż oraz klientom i partnerom.

Zestaw narzędzi do weryfikacji
Program umożliwia mierzenie odległości, powierzchni i kątów. Widoki z kamery można porządkować, udostępniać oraz eksportować do obrazów lub raportów, a dodawanie przekrojów i rzutów ułatwia sprawdzanie detali.

Zestaw narzędzi ułatwiających współpracę
Korzystając z zaawansowanych narzędzi korektorskich i ścieżki audytu można dodawać znaczniki oraz komentować punkty widzenia przy pomocy łatwych do wyszukiwania adnotacji. Wirtualne spacery można nagrywać i odtwarzać oraz eksportować i emitować w Internecie.

Fotorealistyczna wizualizacja
Oprogramowanie pozwala tworzyć obrazy i animacje 3D na potrzeby prezentacji. Umożliwia również dostosowywanie do indywidualnych potrzeb i konfigurowanie dowolnych aspektów renderingu, w tym: materiałów, świateł, tła i stylów renderowania.

Animacja obiektów
Użytkownicy mogą tworzyć interaktywne animacje pokazujące ruch, działanie i budowę obiektów. Animacje można łączyć z konkretnymi wydarzeniami, procesami, kluczowymi poleceniami lub zadaniami w harmonogramach 4D, a także wykorzystać w procesie wykrywania kolizji.

Harmonogramy 4D
Symulacje harmonogramów budowlanych i logistyki wykonywane w 4D pozwalają wizualnie komunikować i analizować operacje projektowe oraz ograniczać opóźnienia i problemy związane z kolejnością działań.

Wykrywanie kolizji (wersja Manage)
Przewidywanie i unikanie potencjalnych problemów przed przystąpieniem do budowy pozwala ograniczyć ilość kosztownych opóźnień i poprawek. Kolizje widoczne są w kontekście modelu w odniesieniu do innych kolizji. Niekolidujące ze sobą elementy mogą stać się przezroczyste, co ułatwia wykrywanie nieścisłości. Zidentyfikowane kolizje można otwierać w wielu oryginalnych aplikacjach, również w programie AutoCAD Plant 3D. Oprogramowanie umożliwia wykrywanie kolizji i zarządzanie nimi od momentu identyfikacji do chwili skorygowania błędów.

Publikowanie w formatach NWD i 3D DWF
Całościowy model projektu można publikować i udostępniać w formie pojedynczego pliku NWD lub DWF™. Pliki można zabezpieczać, kompresować w 90% oraz przeglądać przez Internet lub jako dokumenty Microsoft® Office.

Bezpłatna przeglądarka
Przeglądarka Autodesk® Navisworks® Freedom, którą można pobrać bezpłatnie, pozwala wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia oglądać projekt w całości.

 

baner-aspero

  • Facebook
  • YouTube